Maandag 24 Januarie

Lukas 8:5-8, 11
“’n Saaier het uitgegaan om saad te saai. Met die saai het ‘n deel op die pad geval, en dit is vertrap en die voëls het dit opgepik. ‘n Ander deel het op ‘n klipbank geval, en nadat dit opgekom het, het dit verdroog, omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. Nog ‘n ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het daarmee saam gegroei en dit laat verstik. Daar was ook ‘n deel wat in goeie grond geval het, en dit het opgekom en ‘n honderdvoudige oes gelewer.” Toe Hy dit gesê het, roep Hy uit: “Wie ore het en kan hoor, moet luister!”
‭ “Die betekenis van die gelykenis is dit: Die saad is die woord van God.”

Om oor te gesels en dink:
Jesus gebruik gelykenisse, algemene stories, om vir die mense te vertel wie God is en wat Hy doen. Hier vergelyk Jesus God met ‘n saaier wat saad saai. Die mense verstaan dit nie dadelik nie en dan verduidelik Jesus dit vir hulle dat God die Saaier is en die saad die Woord van God is.
Ons is soms baie gewoond aan die Woord en neem dit as vanselfsprekend aan. Ons moet egter nie te gemaklik raak met die Bybel en God se boodskap dat dit geen impak op ons het nie.
Stel jy jouself oop om elke keer opnuut na God se Woord te luister?
Moenie die geleentheid mis om nuwe skatte in God se Woord te ontdek nie, veral nie met bekende tekste soos hierdie nie. Ons gaan die week by hierdie gelykenis stilstaan en ontdek hoe ons elkeen op verskillende tye soos die verskillende sade is.
Ons begin by die Saaier. Soos saad lewe bring, neem God die inisiatief in genade en gee vir ons lewe. Hy gee Sy Woord om ons lewens te verryk. Ons kan daarop reageer. Sê vir Hom dankie dat Hy altyd na ons toe uitreik en by ons is. Hy saai lewe-gewende saad elke dag.

Gebed
Here Jesus, dankie vir ’n nuwe dag. Dankie dat vir ons U Woord gee om die lewe te ontdek. Dankie dat ons U kan ken. Mag ek vandag U genade opnuut weer ervaar. Amen.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram