Maandag 25 Oktober

Johannes 2:1-11
“Op die derde dag was daar ‘n bruilof in Kana in Galilea, en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy dissipels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir Hom: “Hulle het nie meer wyn nie.” Maar Hy sê vir haar: “Waarom sê u dit vir My? My tyd het nog nie gekom nie.” Sy moeder sê toe vir die kelners: “Wat Hy ook al vir julle sê, moet julle doen.” Daar het ses klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen negentig en honderd liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners: “Maak die kanne vol water.” Hulle het dit tot bo toe volgemaak. Toe sê Hy vir hulle: “Skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester.” Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom: “’n Mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, dié van swakker gehalte; maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou.” Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk, en sy dissipels het tot geloof in Hom gekom.”

Om oor te gesels en dink:
Johannes vertel vir ons van Jesus se eerste wonderwerk. Dit is ’n agter-die-skerms wonderwerk. Jesus woon ’n troue by en tot almal se verleentheid raak die wyn op. Die seremoniemeester weet nie wat om te doen nie. Jesus gryp in en in die alledaagse verander Hy die water in wyn. Hy begin hiermee wys wie Hy is en sy dissipels het tot geloof gekom.
Hierdie wonderteken wys vir ons dat Jesus nie altyd net groot dinge doen nie, maar ook kleiner en selfs “onbenullige” dinge doen. Ons moet egter dit om ons raaksien. Daar is soveel wondertekens om ons elke dag waarvoor ons vir die Here kan dankie sê?

  • Waarvoor kan jy vandag dankie sê?
  • Watter klein wondertekens wil jy vandag vir Jesus vra?

Gebed
Here Jesus, dankie dat U in my alledaagse belangstel. Ek neem dinge as vanselfsprekend aan. Mag ek vandag U raaksien in al die gewone wondertekens wat om my gebeur. Amen

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram