Maandag 3 Januarie

Matteus 4:12-17, 23-25
12Toe Jesus hoor dat Herodes vir Johannes in die tronk laat opsluit het, het Hy na Galilea toe gegaan. 13Hy het nie in Nasaret gaan bly nie, maar Hom gaan vestig in Kapernaum by die see, in die gebied van Sebulon en Naftali. 14So moes vervul word wat deur die profeet Jesaja gesê is: 15“Jy, gebied van Sebulon en gebied van Naftali, aan die seekant en oorkant die Jordaan, Galilea waar die heidene woon! 16Die volk wat in duisternis woon, het ‘n groot lig gesien; hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan.” 17Van toe af het Jesus begin preek en gesê: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.”
23Hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. 24En berigte oor Hom het deur die hele provinsie Sirië versprei. Die mense het toe die siekes met allerhande kwale en pyne, dié wat in die mag van bose geeste was, geestelik versteurdes en verlamdes na Hom toe gebring, en Hy het hulle gesond gemaak. 25Groot menigtes uit Galilea, Dekapolis, Jerusalem, Judea en van oorkant die Jordaan af het Hom gevolg.

Om oor te gesels of te dink:

  • Jesus beweeg na areas waar die invloed van ander godsdienste gevoel word. Die wat met bose geeste vervul was, was onder die mag van die vyand. Jesus bring lig vir hierdie mense wat met duisternis gevul is, al is dit nie populêr onder die Jode nie.
  • Waar sou jy in die storie inpas? Sou jy saam met Jesus en sy dissipels getoer het na hierdie areas waar die heidene gebly het en ander godsdienste beoefen het? Sou jy dalk van die heidene gewees het wat onder die invloed van die duisternis is? Sou jy van die Jode, die getroue skrifgeleerdes en Fariseërs gewees het wat neergekyk het op wat Jesus gedoen het? Of sou jy van ver af gekyk het, dalk nuuskierig gewees het maar nie wou betrokke raak by enige iets nie? Deel met die Here jou hart.
  • Dalk is niks ooit so eenvoudig nie. Dalk is ons harte meer soos hierdie hele teksgedeelte, in die sin dat ons elkeen van hierdie karakters daarin het. Ons het steeds areas op die buitewyke van ons binnewêreld waar Jesus moet aanraak omdat daar steeds duisternis leef en praktyke leef wat ons nie in stand moet hou nie. Ons het ook ‘n kant binne ons wat soms afsydig is en afgestomp is en nie genoeg omgee om tot aksie oor te gaan wanneer ons met die realiteite in die wêreld gekonfronteer word nie. EN ons het ook die skrifgeleerdes en Fariseërs in ons binnewêreld wat baie oordeel en kritiseer en nie die knie wil buig voor Jesus se transformasie nie. Deel jou hart met die Here as enige iets hiervan met jou praat of glad nie met jou praat nie.

Gebed:
Here, dankie dat U ‘n hart gehad het vir die buitestaander en die ongelowige. As dit nie so was nie, het ek nie ‘n kans gehad om U te leer ken nie.
Here, dankie dat U ook ‘n hart het vir skrifgeleerde en Fariseer. As dit nie die geval is nie, sou U nie nou met my geduld hê wanneer ek nou vinnig tot konklusies spring.
Here, dankie dat U ook ‘n hart vir U volgelinge het wat elke dag saam met U die pad stap. As dit nie die geval was nie, sou U nie genade gehad het met ons vrae en ons proses om nader aan U te leef nie.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram