Maandag 30 Augustus

Filippense 4:4-7
Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! 5Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. 6Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. 7En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

Om oor te dink:
Hoe gefokused is jy in jou gebedslewe? Waarvoor bid jy tans? Hoe klink jou gebed? Gebed is ‘n ingesteldheid en ‘n lewensstyl wat ons rig op God se wil. Probeer om hierdie week veral tyd te maak om te fokus op gebed.

It has been found that 12 minutes of daily focused prayer over an 8 week period can change the brain to such an extent that it can be measured on a brain scan. …this type of prayer seems to increase activity in brain areas associated with social interaction compassion and sensitivity to others. –
Dr Caroline Leaf

Gebed
Here, ek deel vandag my begeerte van… met U. Hoor my hart. Mag U vrede, Heilige Gees, wat alle verstand te bowe gaan oor my harte en gedagtes vandag wag hou in Christus Jesus. Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram