Maandag 30 Januarie 2023

Matteus 25:34-35
34“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, 35want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet;

Om oor te gesels of te dink:

  • Hoe lyk dit om honger te wees? Hoe voel dit om honger te wees? Was daar al ooit ‘n geval waar jy hongerte beleef het, vir ‘n geruime tyd? Hoe neem dit jou gedagtes oor? Wat het jy nodig om die hongerte te versadig? Deel sommer jou gedagtes met die Here.
  • Mense in hierdie wêreld, honger vir verskillende goed. Sommige van hierdie behoeftes waarvoor mense honger, kan maklik versadig word. Ander is ongesond en eintlik gevaarlik. Waarvoor dink jy honger mense? Waarvoor honger mense wat goed en opbouend is? Waarvoor honger mense wat skadelik en afbrekend is? Waarvoor honger jy?
  • Ons het elke dag geleenthede om die honger van mense om ons te kan versadig. Ons kan vir mense wat behoefte het aan kos, voer. Ons kan mense wat honger na liefde, liefhê. Ons kan mense wat honger na die Woord, vertel van die evangelie. Hoe versadig jy mense om jou se honger? Vra dat die Here jou bewus sal maak van mense se honger, en waar jy dit kan voed.
  • Is daar goed waarvoor jy en mense om jou honger vir dinge wat nie vir jou goed is nie? Het jy mense in jou lewe met wie jy dit kan deel en vir hulp vra om te breek met hierdie behoeftes? Vra dat die Here vir jou ware geloofsvriende sal wys, wat jou kan help om hierdie behoeftes neer te sit.

Gebed:
Here van my lewe,
Ek kom vandag met ‘n honger vir U teenwoordigheid. Ek honger na U Woord. Ek honger na U koninkryk vir hierdie wêreld. Here, ek bid dat U vir my die gawe sal gee om hierdie honger wat ook om my in die wêreld bestaan, te voed. Help my Here, om U teenwoordigheid, U Woord en U koninkryk uit te leef waar ek is. Mag ek die mense om my voed met dit wat werklik die liggaam, siel en gees opbou.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram