Maandag 4 April 2022

Stilstaan oomblikke – Op pad na die kruis
Teksvers:
Daarna kom Jesus met sy dissipels by ‘n plek met die naam Getsemane, en Hy sê vir hulle: “Sit hier terwyl Ek daar gaan bid.” (Matteus 26:36)

Identifiseer:
Jesus was saam met sy dissipels nadat Hy die Nagmaal ingestel het en gesê het dat Petrus Hom sal verloën. Hy neem ‘n Stilstaan oomblik. In Getsemane, wat ”Olyfpers” beteken, besef Jesus dat Hy gaan sterf. Soos Sy gewoonte was, gaan Jesus een kant toe om te gaan bid.

Oriënteer:
Jesus sou wat wou gee dat dit nie gebeur nie, maar in Sy grootste oomblik van nood, wend Hy Hom tot die Vader deur te bid.
Ons kan by Jesus leer om gebed nie as laaste opsie te gebruik nie, maar die enigste opsie. Wanneer ons in ‘n situasie is wat ons wil inmekaar pers, kan ons bid en met die Vader praat.

Bely:
-Is gebed vir jou net die laaste opsie as jy nie meer self weet wat om te doen nie of is gebed vir jou die begin van alles?
-Deel met die Here wat op die oomblik jou onder druk plaas en wat jy voel jou oorweldig.

Bid:
Here, ek kom deel my hart met U. Ek wil dit vir U gee. Help my om oor te gee. Help my om U te vertrou met dit wat vir my swaar is. Amen.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram