Maandag, 5 Julie

Dien – Waarom dien?

2 Korintiërs 9:11-15
11Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word, 12want die bediening van hierdie hulpbetoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. 13Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Hulle sal Hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely, en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander. 14Hulle sal ook vir julle bid en met verlange aan julle dink, omdat die genade van God oor julle so oorvloedig was. 15Ons dank God vir sy onuitspreeklike gawe.

Om oor te gesels of te dink:

  • Die vraag en keuse om te dien maak ‘n klomp wonde en eienskappe van ons persoonlikheid oop waarmee ons dalk nie so gemaklik is nie. Daarom is dit belangrik dat ons eers stilstaan by die vraag Waarom ons dien?
  • In die teksgedeelte het elke aksie in die vroeë kerke altyd gegaan om God te eer. Daar is gedien, geloof, geleef, lief gehê, vergewe en opgeoffer om God te eer. Ons het dieselfde keuses. Maar ons is ook nou al ‘n jaar in Covid in. Ons het Covid “fatigue”. Ons is moeg gedien, en lief gehê, en vergewe, en en opgeoffer. Ons staan steeds voor die keuse as gelowiges of ons gaan dien? En ons staan steeds voor die keuse of ons dit vir geen ander rede gaan doen, om as vir God eer te gaan bring nie?
  • Wil jy dien? Waarom of waarom nie? Waarom wil jy dien? Op watter voorwaardes wil jy dien? Dink jy God wil hê ons moet voorwaardes hê waarop ons dien? Hoe lyk diens realisties vir jou en julle gesin, in hierdie tyd, met gesonde grense? Deel jou hart vandag met die Here. Maar luister ook na God se stem vir Sy hart as dit kom by diens.
  • Diens voorstel vandag: Vra vir iemand om jou wat hulle vandag nodig het om net geliefd/gesien te voel. En probeer dit vir hulle doen.

Gebed:
Here van my lewe,
Help my om U wonderlike geur oral te versprei. Laat my siel oorloop met U Gees en U liefde. Here neem so totaal beheer van my lewe dat al wat mense kan sien in die buitengewone lig wat U skyn deur my. Skyn deur my op so ‘n manier dat elke siel met wie ek in kontak kom U teenwoordigheid sal ervaar. Laat elke mens opkyk na U en net U raaksien. Here, bly asb by my sodat ek kan begin skyn, en deur te skyn, kan ek skyn met ‘n warmte wat die ander wys na U, die ware lig. Here, dit is waarom ek vandag wil dien.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram