Maandag 6 Junie 2022

2 Petrus 1:1-2
“Van Simon Petrus, ‘n dienaar en apostel van Jesus Christus. Aan dié wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here!”

Om oor te gesels of dink
Petrus is aan die einde van sy lewe en skryf as’t ware sy testament. Hierdie tweede brief van Petrus wys vir ons hoe Petrus se lewe verander het. Hy is nie meer die voortvarende Simon nie, maar Petrus, die rots in die kerk, soos Jesus vir hom gesê het. Hy het verander in ’n dienaar en apostel van Jesus. Nie deur sy eie toedoen nie, maar deur God wat in hom gewerk het.
Petrus herinner ons dat ons elkeen dieselfde geloof ontvang het. Hierdie is ’n belangrike punt wat Petrus maak. Ons kan dink dat ons geloof nie soos iemand anders sin is nie of dat ons geloof te min is. Hierdie herinner ons dat ons geloof dieselfde is en dat ons deur kennis van God kan groei in die geloof. Daarom seën hy sy lesers. Mag jy ook vandag genade en vrede in oorvloed beleef.

Gebed
Here Jesus, soms voel my geloof onvoldoende. Dankie vir die belofte dat ek dieselfde geloof ontvang het. Mag ek steeds elke dag groei en U genade en vrede beleef. Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram