Maandag 7 November 2022

Romeine 12:17-21
Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: “Dit is mý reg om te straf; Ék sal vergeld,” sê die Here. “As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet; as hy dors is, gee hom iets om te drink; want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte.
Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.

Om oor te gesels en dink
As gelowiges roep Paulus ons op om anders te leef. Ons moet nie kwaad met kwaad vergeld nie, maar eerder goedgesind wees en in vrede lewe. Ons vind dit nie altyd maklik nie. Ons wil graag reg in eie hande neem of met woede in ons harte rondloop. Tog, help dit nie. Ons moet dit aan God oorlaat. Ons moet liefde in aksie wys.
Die geheim van die lewe is om jou nie die kwaad te laat oorwin nie, maar die kwaad deur die goeie te oorwin.
Dit is ’n keuse om te kies vir die goeie.
As dit is iets is waarmee jy worstel, gee dit aan die Here oor en vra Hom om jou te help om Sy genade ook vir ander mense te deel.

Gebed
Here, ek sukkel soms om met onvrede in my hart. Ek laat toe dat die kwaad in my bly. Help my om te kies vir die goeie en die kwaad deur die goeie te laat oorwin. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram