Saterdag 22 Oktober 2022

Romeine 12:9-10
Die liefde moet opreg wees. Verafsku wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar; bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld.

Om oor te gesels en dink
Ons het hierdie week in Romeine 12 gesien dat om ’n verskil in die wêreld te maak ons ander moet leef en ons denke vernuwe. Ons het mekaar nodig en moet mekaar met ons gawes dien. Dit moet alles in opregte liefde geskied.
Hoe doen ons dit? Ons moet vashou aan wat goed is en verafsku wat sleg is, veral in ons denke. Ons moet nie heeltyd op die negatiewe fokus nie, want dit verwoes ons lewe.
Ons moet opregte liefde en eerbied teenoor almal uitleef en mekaar daarin tot voorbeeld wees. Ja, ons moet mekaar wys en reghelp om altyd in liefde te handel.
As volgelinge van Christus wat Hom ontdek en leef, kan ons nie anders as om mekaar in liefde te dien nie.

Gebed
Here, ek wil opreg lief hê. Help my om vas te hou aan wat goed is. Help my om eerbied vir die mense om my te hê. Ek wil U liefde vir ander daardeur wys. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram