Saterdag 1 April 2023

Johannes 15:9-17
9“Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. 10As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. 11“Dit sê Ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. 12Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet. 13Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. 14Julle is my vriende as julle doen wat Ek julle beveel. 15Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want ‘n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, Ek noem julle vriende, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. 16Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my Naam vra. 17Dit beveel Ek julle: Julle moet mekaar liefhê!”

rou VRAE:

  • Jesus praat van liefde wat in praktyk gestalte vind. Hoe lyk ware liefde? Wat behels dit? Hoe vind dit gestalte?
  • Dink aan iemand wie se liefde vir jou groot verskil gemaak het. Hoe het hulle liefde ‘n verskil gemaak in jou lewe?
  • Wat kan jy leer van hierdie tipe liefde?
  • Hoe kan jy hierdie tipe liefde vir ander bied?

rou OEFENING:

  • Skryf ‘n brief vir die persoon aan wie jy gedink het met die vorige vrae.
  • Dit kan iemand wees wat dalk nie meer hier is nie. Hulle sal steeds jou boodskap hoor.
  • Bedank hulle vir die liefde en beskryf hoe dit jou beinvloed het.

rou GEBED:
Dankie Here. Dankie dat U liefdesbrief my bereik het. Dankie dat U Seun dit self vir my gebring het. Dankie dat U al die grense oorgesteek het om dit vir my te bring. Ek weet dat dit ‘n besonderse gawe is. Dankie Here, dat U liefde vir my buitensporig, onverskillig en sonder perke is.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram