Saterdag 11 September

Om oor te gesels en dink:
Ons sluit vandag ons reeks oor vreugde in ‘n tyd van verlies af met hierdie gebed van Paulus. Verlies, hetsy persoonlik of aan mense rond jou, deur jou eie toedoen of iets buite jou beheer, bly moeilik. Nou bid Paulus dat hulle liefde (liefde vir God en mekaar) hulle sal help om te kan onderskei wat belangrik en waaroor dit werklik gaan. Ons het wysheid nodig. Ons kan maklik op die verkeerde dinge fokus en dan mis ons waarmee God besig is. Begrip en fyn aanvoeling is nodig om te weet dat God se liefde ons nooit sal teleur stel nie.
Ons moet die groter prentjie raak sien. God los ons nie alleen in ons swaarkry nie. Wanneer ons in die regte verhouding met God leef, hoef ons nie bang te wees nie. Ons kan uitsien om by Jesus Christus te wees. Hy is heeltyd besig om ons te vorm om onberispelik en sonder blaam te wees.

  • Wat het jy die afgelope tyd meer van die Here ontdek?
  • Waarvoor wil jy bid om meer begrip en fyn aanvoeling te hê?
  • Vir wie kan jy bid wat tans deur ‘n moeilike tyd gaan?

Gebed
Jesus Christus, U ken my. U ken my swaarkry en my blydskap. Help my om te onderskei waaroor dit werklik gaan. Mag ek meer vreugde ervaar. Ek kom gee myself opnuut weer vir U. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram