Saterdag 13 Augustus 2022

Psalm 37:7-8
“Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van ‘n skelm nie. Moenie kwaad word nie, laat staan die woede, moet jou nie ontstel nie: dit bring net ellende.”
‭‭‬‬
Om oor te gesels en dink
Ons het die week by Psalm 37 stilgestaan en nou kry ons amper praktiese raad. Om te wag op die Here en Hom te vertrou is om genoeg stilte in jou lewe in te bou. Soms is ‘n paar minute ‘n paar keer ‘n dag genoeg. Ander kere is langer tye om in stilte op die Here te wag, nodig. Maar verder moet jou nie onnodig ontstel nie en moenie kwaad word nie. Laat staan die woede want dit bring net ellende.
Ons weet dit almal, maar sukkel hiermee. Laat Psalm 37 jou herinner om op die Here te vertrou en op Hom te wag. Ons krag lê in stil wees en vertroue.
*Wat kan jy doen om meer stilte in jou lewe te hê?
*Hoe kan jy kies om minder kwaad te word?

Gebed
Here, ek wil U meer vertrou. Mag ek in stilte my krag vind. Mag ek eerder op U fokus as op my woede. Ek kom gee myself oor aan U. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram