Saterdag 13 Februarie

Sefanja 3:16-20

“16 Daardie dag sal daar vir Jerusalem gesê word: Moenie bang wees nie, Sion, moenie jou hande moedeloos laat hang nie! 17 Die Here jou God is by jou, Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou, Hy is stil-tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou:
20 Wanneer die tyd daar is, laat Ek julle kom, maak Ek julle bymekaar en gee Ek aan julle roem en eer onder al die volke op aarde; dit is die tyd wanneer Ek julle lot verander, julle sal dit met julle eie oë sien, sê die Here.”
(Sef. 3:16-17, 20‬)

Om oor te gesels:
Ons het hierdie week by Jeremia stilgestaan en hoe hy die volk bemoedig het. Sefanja is ook ’n profeet wat die volk bemoedig en vir hulle sê om nie moedeloos of hopeloos te word nie, want die Here is by hulle. Hulle hoef nie bang te wees nie. Hy gebruik treffende beelde – die Here is soos ’n krygsman wat red en vir hulle veg. Hy stel dit so persoonlik: God is vol vreugde oor jou en Hy is stil-tevrede in sy liefde oor jou.
Dink daaroor na… stel jou hart oop dat die Here bly is oor jou en vreugde oor jou beleef. Die God van die heelal is stil-tevrede oor jou! Dit is genoeg om ons weer hoop te gee.
Daarom kan Sefanja sê dat die Here sê as die tyd reg is, gaan hy die volk se lot verander. Kom ons hou daaraan vas dat die Here ook ons situasie sal verander.

  • Hoe laat dit jou voel dat die Here stil-tevrede oor jou is?
  • Waarmee wil jy die Here vertrou om jou lot te verander?

Gebed
Here, dankie dat ek hoop kan hê en nie bang hoef te wees nie. Dankie dat U stil-tevrede oor my is – mag ek vandag hierdie liefde van U opnuut ervaar. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram