Matteus 7:24-29
24 “Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. 25 Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. 26 En elkeen wat hierdie woorde van My hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met ‘n dwaas wat sy huis op sand gebou het. (Mat. 7:24-26)

Om oor te gesels:
Jesus sluit die Bergrede af en sê dat ons hierdie woorde ter harte neem en dit doen, dan is ons lewens op ’n stewige fondament gebou. Jesus is die Rots wat nooit sal wankel nie en ons kan onsself aan Hom toevertrou.
As gelowiges word ons genooi om hierdie woorde van Jesus nie maar net te hoor en sê dis mooi nie, ons moet dit elke dag te onthou en te doen.

  • Wat het jou die meeste van die Bergrede (Mat. 5-7) die afgelope tyd aangespreek?
  • Wat sal jy graag meer wil doen?
  • Vir wie kan jy prakties Jesus se liefde in die volgende tyd gaan wys?

Gebed
Here Jesus, dankie dat ek U woorde kan hoor. Dankie dat U my Rots is. Help my om U te volg en te vertrou en doen. Amen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram