Saterdag, 17 Julie

Leef in Waarheid – Wees lief

1 Korintiërs 13:1-7
1Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is: Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek ‘n stuk klinkende metaal, ‘n galmende simbaal geword. 2Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. 3Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. 4Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. 5Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. 6Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. 7Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.

Om oor te gesels of te dink:

  • Alhoewel vandag se teksgedeelte meer oor die liefde gaan, beskryf dit ook in wese die karakter van die Waarheid. God is liefde, Jesus is liefde, die Gees is liefde. Maar God is ook Waarheid, Jesus is Waarheid, die Gees is Waarheid. Daar is baie eienskappe van die twee wat nie van mekaar losgemaak moet word nie, wanneer ons van die twee praat.
  • As jy na die teksgedeelte kyk wat liefde beskryf. Hoe het jy al hierdie liefde van die Here beleef? Hoe ken jy Jesus as Waarheid, maar ook as hierdie tipe Liefde? Hoe help jou verhouding met Hom en God jou, om ook hierdie waarheid en liefde te leef? Waar het jy nog die Gees van Waarheid en Liefde se hulp en Leiding nodig? Deel jou hart met die Here.
  • Is dit dalk vir jou moeilik om hierdie tipe liefde te verstaan, te beleef of te ontvang? Wat is jou belewenis van Waarheid en hierdie tipe Liefde? Is dit dalk iets wat jy nog nooit ervaar het nie? Indien dit vir jou moeilik is om te eien, wil ek jou uitnooi om die Here te vra vir hierdie tipe Liefde in jou lewe. Om Sy Liefde op ‘n tasbare en sigbare wyse te beleef. Vra dat God jou bewus sal maak van Sy teenwoordigheid en Sy liefde vir jou. Vra ook vir die Here dat jy sensitief en oop daarvoor sal wees wanneer dit kom. Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Vader, ons word van jongs af geleer om te bid. Vader ek vra vir U om my te wys hoe om te bid in gees en waarheid. Leer my om te bid Here, soos U wil hê ek moet bid.
Here, ek bid dat my menslike gees gelei sal word deur U Heilige Gees. Here ek vra vir U leiding deur Jesus Christus wat my hele lewe in beheer geneem het. Mag U Seun my stuur volgens U wil. Ek bid Here dat my menslike wil gehoorsaam en onderdanig aan U Gees van Waarheid sal wees. Mag ek leer om hierdie Gees van Waarheid sensitief na te volg.
Here, soos ek voor U kniel in nederigheid en aanbidding wil ek U naam groot maak vir die voorreg om te mag bid. Ek bid dat U my gebede sal toets aan die waarheid van U Woord. Here ek vra dat dit waarvoor ek vra in lyn sal wees met dit wat op U hart en in U wil is. Here, mag my hart brand vir dit wat U hart voor brand.
Here, leer my om te bid in gees en waarheid. Mag my versoeke ‘n soet smaak en gunstige geur vir U wees. Hierdie is my hart se behoefte. Ek bid dit in U naam, die Weg, die Waarheid en die Lewe.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram