Saterdag 17 Oktober

Jesus is DIE WEG as ons opdraend loop!

Skriflesing: Psalm ‭37:1-5‬ ‭(AFR83‬‬)

Van Dawid. Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg.”

Dink oor:
Terwyl ‘n mens swoeg teen die opdraendes van die lewe verloor mens maklik perspektief. Jou fokus vernou en jy ly aan tonnelvisie. Dis asof die pyn en ongemak van die steilte AL is wat oorbly. Dit dreig om allesverterend te word. Veral as dit ‘n nuwe, onbekende opdraend is.

Dis dan wat die woorde van hierdie Psalm ons terugruk na die werklikheid. Daar is ‘n kruin wat ons gaan oorsteek. “This too shall pass” sê ‘n mooi spreekwoord. Maar daar is ook IN die swaar meer as NET die swaar. Geliefdes, vriende, goeie herinneringe, ander drome en, die beste van alles, God self, is dáár in die uur van wanhoop. Beur voort. Hy sal sorg

Gebed:
Here, ek vind dit baie moeilik om weg te kyk van die steilte en my oë op U te rig. Ek wil my lewe aan U oorlaat. Dankie dat U sal sorg.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram