Saterdag 18 Maart 2023

Psalm 56
1Vir die koorleier: op die wysie van “Die duif in die hoë bome”. Van Dawid. ‘n Gedig, na aanleiding daarvan dat die Filistyne hom in Gat gevange geneem het. 2Wees my genadig, o God, want daar is mense wat my jaag, vyande wat my vervolg van die môre tot die aand. 3Vroeg en laat jaag my teëstanders my, en ek het baie vyande, o Allerhoogste. 4Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. 5In God, wie se woord ek prys, in God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie. Wat kan ‘n blote mens aan my doen? 6Hulle vergal my lewe gedurig met beskuldigings teen my, al hulle bose planne is teen my gerig. 7Hulle lê op die loer en hou my dop, hulle bly op my hakke, so gretig wag hulle op my dood. 8Moenie dat hulle ongestraf bly vir hierdie vyandigheid nie! Laat u toorn hulle vernietig, o God! 9My ellende het nie ongemerk by U verbygegaan nie, U het op my trane gelet. In u boek staan hulle opgeteken. 10Die dag wanneer ek na U roep om hulp, val my vyande terug. Dít weet ek: God is aan my kant. 11In God, wie se woord ek prys, in die Here, wie se woord ek prys, 12in God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie. Wat kan ‘n mens aan my doen? 13Ek moet my geloftes aan U nakom, o God, ek wil U met dankoffers betaal, 14want U het my van die dood gered, my voet nie laat struikel nie, en met God by my kon ek my pad aanhou loop en die lewenslig bly sien.

rou VRAE:

  • David skryf die Psalm in ‘n tyd waarin hy baie teenstand beleef het. Hy is nie oortuig dat die teenstand ‘n straf is van God af nie. Inteendeel, weet hy, hy beleef teenstand omdat hy binne God se wil optree. Wanneer jy vir God kies, beleef jy soms teenstand van die wêreld. In die oomblikke wat die teenstand swaar word, is God die veilige hawe by wie jy tuis kom.
  • Watter emosies word alles beskryf in hierdie Psalm? Hoeveel van hierdie emosies beleef jy ook? Deel jou hart met die Here.
  • Hoe is die Here by jou in elkeen van hierdie emosies? Hoe gee Hy vir jou vrede wanneer jy so baie beleef?

rou OEFENING:

  • Indien moontlik, lê vandag in water (bad of swembad). Dryf net en beleef die stilte, die kalmte en die rus.
    Wat beleef jy in daardie oomblikke?

rou GEBED:
Here, ek benodig U liefde en goedheid. Here, kom sit asb. by my, sodat ek U kan vertel van alles wat ek beleef. Here, ek wil met U alles deel wat vir my kosbaar is, swaar is, my oorweldig en my inspireer. Here, kom versorg my, asseblief.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram