Psalm 131
Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. 2 Ek het rus en kalmte gevind. Soos ‘n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. 3 Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd.
(Psalm 131:1-3)

Om oor te gesels:
Om te rus by die Here is ’n bewustelike keuse. Een manier om te rus is nie heeltyd aan jouself te dink nie en ook nie besorg te wees oor dinge wat bo ons vermoë is nie. Ons kan rus en tevredenheid by die Here ervaar, wanneer ons wag op die Here – om bewustelik afhanklik van Hom te leef in alles wat ons doen.

  • Wat is dit waaroor jy jou onnodig bekommer en besorg is waaraan jy niks kan doen nie?
  • Waaroor is jy besorg wat binne jou vermoë is om te kan verander?
  • Wat beteken dit vir jou om te wag op die Here?

Gebed
Here, laat my nie besorg wees oor dinge wat ek nie kan verander nie. Laat ek dinge raaksien wat ek wel kan verander en gee my die wysheid om te kan onderskei tussen die twee. Ek wil my rus en tevredenheid in U beleef. Amen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram