Saterdag 20 Augustus 2022

Handelinge 13:2-3 (NAV)

2 Toe hulle op ‘n keer bymekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê: “Sonder Barnabas en Saulus vir My af om die werk te doen waarvoor Ek hulle geroep het.” 3 Nadat die gemeente gevas en gebid en hulle die hande opgelê het, het die gemeente hulle laat gaan.

Wat verwag jy wanneer jy na ’n erediens toe kom?

Die kerk in Antiogië was diep afhanklik van die krag en die leiding van die Heilige Gees om hulle roeping in die wêreld te vervul. Hoewel kennis en menslike vaardighede belangrik is, sou dit nie die goed wees wat die goeie nuus vir die eerstekeer “oor die water” sou neem uit die midde-ooste (hoofsaaklik Palestina en Sirië) nie.
Nee, dit was die Heilige Gees waarop die gemeente gewag het, en dit was die Heilige Gees waarop hulle gehoorsaam gereageer het.

’n Missionale kerk het mense wat deur die Gees gelei word, en deur die Kerk gestuur word.

Ons sending na die wêreld word deur aanbidding en gebed gevoer, nie deur vaardighede, planne en strategieë nie. Al die laasgenoemde is belangrik, maar dit gaan ons nie in beweging bring nie.
Ons afhanlikheid van die Heilige Gees, en ons soeke na Hom in aanbidding en gebed gaan die verskil maak, net soos in. Antiogië. Ons is saam geroep, en saam gestuur. Ons hoef dit nie op ons eie te doen nie, die Gees lei ons en die kerk stuur ons.

  • Vir wie bid jy tans?
  • Wat bid jy vir hulle?
  • Vertrou jy in die beweging en die krag van die Heilige Gees om jou eie roeping getrou te kan uitleef?

It is impossible to pray for someone without loving him, and impossible to go on praying for him without discovering that our love for him grows and matures. John Stott

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram