Saterdag 25 Junie 2022

Matteus 23:11-12
11“Maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. 12Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word.”

Om oor te gesels of te dink:

  • Toe die godsdienstige leiers van Jesus se tyd vergeet het hoe dit lyk om God lief te hê en God se mense lief te hê, het Jesus die menigte aangespreek en in waarheid hulle herinner. Godsdienstige reëls help nie om nader aan God of God se mense te kom nie. Dit is ‘n las wat God niemand vra om te dra nie. Dit bring net skeiding. Jesus gebruik verskeie voorbeelde wat die godsdienstige leiers doen om te wys hoe vroom hulle is maar tog mis waaroor dit werklik gaan. Jesus kom wys eerder hoe om dit prakties te doen. Wees lief vir God en mekaar. Wees nederig en dien mekaar.
  • Mense doen steeds vandag wat die godsdienstiges van Jesus se tyd gedoen het. Ons vul die kerk van agter, sodat ons kan wys ons is nederig. Ons bid nie hardop nie, want ons gebed is ‘n saak vir ons binnekamer. As ons eerlik is, watter ander sigbare reëls volg ons vandag steeds in die kerk vandag, sodat ander kan “sien” hoe geestelik, nederig en gelowig ons is? Watter van hierdie reëls, kan ons laat gaan?
  • Vir Jesus gaan dit oor ‘n lewende verhouding met God wat in dade gesien word. ‘n Verhouding wat gegrond is in die Waarheid en in die lewens gereflekteer word. ‘n Egte geloof wat nie oordeel en voorgee nie. Hoe lyk so ‘n geloof prakties vir jou?
  • Hoe gaan jy hierdie week jou geloof prakties leef?

Gebed:
Here, dankie dat ek nie hoef voor te gee nie. Dankie dat ek net myself kan wees. Dankie dat ek met my woorde en dade U passievol kan dien. Ek is vir U lief. Ek is vir U mense lief. Help my om dit ook so uit te leef.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram