Saterdag 28 November

Johannes 15:5

“Stel julle dit goed voor: Ek is soos die druiwestok; julle is soos die takkies. Sonder die druiwestok beteken die takkies tog niks nie. Net so beteken julle ook niks sonder My nie. Leef elke oomblik van die dag in afhanklikheid van My. Ek sal dan elke oomblik by julle ook wees. So sal julle vir God ’n vrugbare lewe kan lei.(Die Boodskap)

Bekering vra verandering

Ons het die week na ons bekering gekyk en watter groei dit van ons vra.

1. Jou oomblik van bekering is die begin van die veranderring in jou, en nie die einde daarvan nie.

2. Die eerste fase van my lewe as bekeerde is om kennis van God en Sy wil te leer. Om n goeie fondasie te bou vir ons bekering.

3. Die tweede fase van ons lewe as bekeerde vra dat ek ontdek dat die lewe nie oor my gaan en oor wat ek vir God moet doen nie (met of sonder ‘n doring in die vlees) maar dat dit gaan oor wat God vir my gedoen het.

4. Daarna kom gewoonlik storms wat ons geloof toets en ons oproep om meer as net die reëls en riglyne te volg, maar net in geloof in die storms ons oog op God te hou en so wonderre te vermag.

5. Nou ontdek ons dat ware vreugde nie beperk is tot die hemel nie, maar nou reeds haalbaar is, as ons God se liefde in ons lewe raaksien en nie uit vrees leef maar voluit leef omdat ons gered is uit liefde.

6. Ons verbintenis met God soos die druiwetakkies aan die wingerd maak dit alles moontlik. Ons band met God en God se band met ons bring lewe en vreugde.

Om oor na te dink

  • Waar staan jy in jou pad as bekeerde?
  • Verstaan jy die groeiproses, en het jy liefde en begrip vir ander gelowiges wat op ‘n ander plek as jy is.
  • Onthou dit gaan nie oor wat ons vir God moet doen nie maar oor wat God vir ons gedoen het.
  • Besef wat God vir jou gedoen het en leef uit hierdie vreugde…

Gebed

  • Dankie Heer dat U vir my aan die kruis gesterf het.
  • Dankie dat U redding aan my ‘n kans tot ‘n nuwe vreugdevolle lewe gee.
  • Help my Here om so te groei dat U meer in my lewe sal word en ek minder.
    Amen.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram