Saterdag 4 Desember

Lukas 1:46-55
En Maria het gesê: “Ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God, my Verlosser, omdat Hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat Hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy Naam!
Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan dié wat Hom eer. Kragtige dade het Hy met sy arm verrig: hoogmoediges in hulle eiewaan het Hy uitmekaargejaag; maghebbers het Hy van trone afgeruk en geringes verhoog; behoeftiges het Hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur.
Sy dienaar Israel het Hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming soos Hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid.”

Om oor te gesels en dink:
Maria sing ’n loflied vir die Here, nadat sy vir Elisabet ontmoet. Dit vergelyk baie met Hanna, Samuel se ma, se lied (1 Sam 2:1-10).
Maria besing die grootheid van die Here omdat Hy haar raak gesien het. Al was sy niemand in die oë van die wêreld, het God die wêreld deur haar verander. Dit moes vir Maria oorweldigend gewees het, maar sy neem die verantwoordelikheid op en doen wat die Here van haar vra, soos sy vroeër reeds verklaar het.
Maria herinner ons dat God nie klaar is met die wêreld nie. Hy doen kragtige dade. Hy fokus op die geringes en behoeftiges. God help altyd. Die geboorte van Jesus is die vervulling van ’n belofte dat God uitkoms gee.
Ons kan weet dat God ons ook raaksien. Hy kyk jou nie mis nie. Hy ken jou deur en deur. Hy ken jou behoeftes. Ons kan vashou aan Sy beloftes dat Hy sal uitkoms gee.

Gebed
Here God, dankie dat U my raaksien. Ek voel nie dat ek dit verdien nie, maar dankie U by my is. Ek wil U naam groot maak en vashou aan U beloftes. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram