Saterdag 8 April 2023

Matteus 27:57-66
57Laat die middag het daar ‘n ryk man aangekom. Dit was Josef van Arimatea, wat self ook ‘n volgeling van Jesus was. 58Hy het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra, en Pilatus het beveel dat dit vir hom gegee moet word. 59Josef het die liggaam geneem en dit in skoon linne toegedraai 60en dit daarna neergelê in sy eie nuwe graf wat hy in die rots uitgekap het. Hy het ‘n groot klip voor die ingang van die graf gerol en weggegaan. 61Maria Magdalena en die ander Maria was ook daar en het reg voor die graf gesit. 62Die volgende dag, die dag na die Vrydag, het die priesterhoofde en die Fariseërs by Pilatus gekom 63en vir hom gesê: “Meneer, ons onthou dat toe daardie bedrieër nog geleef het, hy gesê het: ‘Na drie dae sal ek uit die dood opgewek word.’ 64Gee dan bevel dat die graf drie dae veilig bewaak word, sodat sy dissipels hom nie dalk kom steel en vir die mense vertel: ‘Hy is uit die dood opgewek’ nie. Dan sal die tweede bedrog erger wees as die eerste.” 65Pilatus antwoord hulle: “Hier is vir julle ‘n wag; gaan beveilig die graf so goed as julle kan.” 66Hulle het toe gegaan en die graf beveilig deur die klip te verseël en die wag daar te laat bly.

rou VRAE:

  • In die gedeelte beleef ons soveel verskillende elemente. Vanaf die voorbereiding om Jesus te begrawe en moontlik ‘n lewe sonder Hom op aarde te kan begin beleef. Leierskap in die Joodse geloof wat bekommerd is oor wat sou gebeur indien Jesus werklik was wie Hy gesê het Hy is. Voorbereidings indien niks wat Jesus gesê het war sou wees nie, planne vir indien alles wat Hy gesê het, waar sou wees.
  • In hierdie tyd is dit belangrik om te weet dat Jesus juis gaan na die plekke wat voorheen as onmoontlik gesien is. Hy gaan na die doderyk en gee vir die mense wat vooraf gegaan het, geleentheid om Hom te leer ken en vir Hom te kies. Hy gaan in die dooie plekke in, die hopelose plekke, die seerkry plekke. Jesus neem liefde, hoop, genesing, wonderwerke, Sy teenwoordigheid en oorwinning.
    -Is daar ‘n plek waar Jesus nie kan gaan nie of jou nie kan vind nie? (Of beleef jy dit ten minste so?)
  • Voel jy dat daar te veel sonde is, te veel foute is, te veel wonde is, wat maak dat Jesus jou nie sal aanvaar nie?
  • Hoe dink jy sou Jesus wou hê jy moet leef, na alles wat Hy vir jou gedoen het?

rou OEFENING:

  • Op StilSaterdag vier ons die tyd wat Jesus na helle neergedaal het. Dit is ‘n tyd van stilte en refleksie.
  • Hoe dink jy sou dit voel daardie eerste Saterdag sonder die wete dat Jesus môre sou opstaan?
  • Mak tyd vir afsondering vandag, om iets daarvan te beleef.

rou GEBED:
Here, wanneer ek verlore is en dit nie weer nie, kom vind my asb. Here, help my om die eerlike vrae te vra. Here, ek begeer U. Here, lei my na U.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram