Saterdag 9 April 2022

Stilstaan oomblikke – Op pad na die kruis
Teksvers:
‘Hy het hulle weer alleen laat bly en ‘n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom Hy na die dissipels toe terug en sê vir hulle: “Slaap en rus julle nog? Die uur het gekom. Die Seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat My verraai, is hier naby.” ‘ (Matteus 26:44-46)

Identifiseer:
Jesus het ‘n derde keer gaan bid. Dit herinner aan die drie keer wat Jesus in Matteus 4 versoek is. Jesus het in sy worsteling van angs tot by aanvaarding gekom. Hy sien kans vir wat voorlê. Hy roep sy dissipels nader om want Hy aanvaar dat die uur gekom het.

Oriënteer:
In die tuin van Getsemane is Jesus gehoorsaam en neem Hy al die ongehoorsaamheid wat in die tuin van Eden begin het, ter wille van ons elkeen, op Hom. Jesus het die lydensbeker aanvaar en gedrink vir jou en my. So gee Sy lyding vir ons nuwe lewe.

Bely:
Ek bely dat ek nie altyd besef watter prys Jesus vir my betaal het nie. Maar ek wil soos Paulus in Fil. 3:10 bely dat al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood.

Bid:
Here, dankie dat U vir my hierdie pad van lyding stap. Mag ek soos U bid, nogtans nie my wil nie, maar U wil. Amen.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram