Saterdag 9 Januarie

Matteus 6:1-4
1 “Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. 2 “As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbasuin nie… 3 Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, 4 sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.” (Mat. 6:1-4)

Om oor te gesels:
Jesus maak ons geloof baie prakties en praat oor wat ons doen. Ons kan nie God probeer beïndruk deur voor mense vir ander mense iets te gee en dan te dink dat ons iets goeds gedoen het nie.
Ons moet met so ’n gesindheid gee dat ons ons linker- en regterhand nie weet wat ons doen nie. Niemand behalwe die Vader hoef te weet nie. Op hierdie manier bring ons die koninkryk van God juis vir mense wat dit nodig het.
Hierdie “armes” is nie altyd mense wat jy nie ken nie en waarmee jy jou gewete sus nie. Partymaal is dit naby mense, selfs familie, wat die Here jou in staat stel om hulle te help. Ons moet vir wysheid bid dat die Here vir ons wys waar ons ’n verskil kan maak, sonder om dit uit te basuin en ons met die regte gesindheid gee.

Gebed
Here, help my om met ’n oop hand te gee waar U vir my wys om te gee. Mag ek met die regte hart gee en help waar ek kan. Ek wil U hiermee vertrou. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram