Vrydag 10 Desember

Psalm 34:15
Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na!

Om oor te gesels en dink:
Hierdie teks verwat eintlik in ‘n manier dit wat ons hierdie week oor na dink. In die eerste teks vir hierdie week het ons gehoor hoe Johannes die doper mense (ons ook) herinner om te bekeer – weg te bly van die kwaad en doen wat goed is. Dit terwyl ons vrede soek in God se Koninkryk en dit probeer najaag.

Neem ‘n oomblik van stilte

*Ons kan so maklik ander dinge najaag. Dinge wat ons weet nie noodwendig ‘goed’ is vir ons of God se Koninkryk nie.

  • Wat is dit in jou lewe wat jy so najaag?
  • Hoe kan jy van die ‘kwaad’ wegbly en eerder God se vrede najaag?

Gebed
Liewe Vader, dankie dat U die wêreld klaar oorwin het. Dankie dat in al hierdie dinge ons meer as oorwinnaars is deur Hom wat vir ons liefhet. Help ons om vandag van die kwaad af weg te bly, “te doen wat goed is, vrede te soek en dit na te jaag.” Maak ons gretig om die eenheid wat die Gees tussen ons gesmee het, te handhaaf deur nie te gou te praat nie en nie te gou kwaad te word nie.
Gebed vanaf YouVersion Blog.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram