Vrydag 10 November 2023

Matteus 14:30-31
Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: “Here, red my!” Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: “Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel?”

Om oor te gesels en te dink
Petrus begin om op die water te loop, maar toe hy begin rond kyk en besef hoe sterk die wind is, het hy bang geword. Hy het begin twyfel en gesink. Hy roep uit na Jesus om hom te red.
Jesus het dadelik gereageer. Dit is ’n belangrike woord: “dadelik”. Mens kan dit ook vertaal as onmiddelik. Jesus het nie gehuiwer om hom te help nie. Hy vra wel vir hom hoekom hy begin twyfel het.
Hierdie woorde herinner aan Matteus 8 toe Jesus die storm stil gemaak het. Die dissipels was ook bang en het getwyfel. Jesus gryp steeds in en help.
Vandag kan ons ook net uitroep: “Here, red my!” en weet dat die Here dadelik sal help. Laat ons nie op ons omstandighede fokus nie. Die Here is by ons en ons hoef nie bang te wees nie. Hy red onmiddelik.

Gebed
Here Jesus, ek kyk soms in my omstandighede vas en twyfel. Ek kom vra dat U my sal help. Ek roep saam met Petrus uit: “Here, red my!” Amen.


Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram