Vrydag 11 Desember

Romeine 8:37-39

_37Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. 38Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte 39of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here._

Om oor te gesels:

– Wat beteken hierdie teks vir jou?

– Wie in jou lewe of om jou het dalk hierdie teks nodig? Bid vir hierdie persoon vandag.

– Hoe kan jy vandag na hierdie persoon uitreik?

Prakties

Dink bietjie oor die mense in julle lewens. Wie dink jy het nodig om te hoor en onthou dat Jesus vir hulle ook gekom het? Wat kan julle doen om vir hierdie persoon daaraan te herinner? Hoe gaan hierdie persoon Jesus se liefde by julle voel?

Gebed:

Heer van my lewe,

Ek wil hê wat U wil hê, Here.

Ek vra vir U leiding in totale vertroue en geloof dat U my help.

Here, ek weet niks waarvoor U my roep, is te veel vir my nie.

Here, ek vra dat U die bekommernisse en vrese sal stilmaak.

Here, help my spasie te maak in my lewe, sodat U my helper is in al my werk en omstandighede. Help my om alles aan te pak tot eer van U naam.

Here, help my om elke aksie en gedagte te meet aan U wil.

Here, help my dat ek nie vinnige oplossings en versoeking neem nie.

Here, ek het vertroue daarin dat as ek U wil soek, dat die uitkoms reeds in U hande is.

Daarom Here, vra ek dat ek my lewe lei, met die wete dat ek U wil in alles soek.

Amen.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram