Vrydag 11 November 2022

1 Korintiërs 3:6-7
Die een wat plant en die een wat natgooi, staan op gelyke voet: God sal elkeen beloon volgens sy werk. Ons is medewerkers in diens van God, en julle is die saailand van God.

Om oor te gesels en dink
Ons is beide die medewerkers in diens van God, asook die saailand. Saailand: Ons moet ook leer en groei. En God is die EEN wat hierdie groei bewerkstellig. En God gebruik medewerkers om saam te plant en nat te gooi. Waar wil God jou gebruik om ander te leer? Om mense te leer van God is nie afhanklik van ‘n graad nie, maar jou eie ervarings. Jy kan net leer wat jy self al leer ken het of ervaar het. Indien jy die geleentheid kon hê om iemand iets oor geloof te leer, iets wat jy ervaar het, wat sal dit wees?

Moenie wag nie. Deel dit met die mense in jou huis, familie oor die foon, iemand by die werk of skool. Ons leer bymekaar. Dit is deel van Kerk wees. Ons is nie gemaak om in isolaise te leef nie en nog minder in isolaise te leer nie. Jy word vandag genooi om te leer en ook deel te wees van ander se leer. Gaan plant en maak nat. God is met jou, Hy is die EEN wat die groei bewerkstellig en jou gebruik om deel daarvan te wees.

Gebed
Here, ek dink ek het die volgende om te bied… om ander mense vanuit my verstaan van U te leer. Wys my vandag met wie ek hierdie ervaring kan deel. En Heilige Gees leer my hoe om so ‘n gesprek aan te knoop. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram