Vrydag 12 Februarie

Jeremia 29:8-14

”10 So sê die Here: Oor presies sewentig jaar sal Ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal Ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. 11 Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ’n toekoms gee, ’n verwagting! 12 Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. 13 Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. 14Julle sal My ontmoet, sê die Here…” (Jer 29:10-14)

Om oor te dink:

Jeremia stel weer die Here aan die woord in sy brief. In die vorige verse waarsku hy dat ons nie na vals profete moet luister nie.
Jer 29:11 is een van die bekendste verse wat ons graag lees, maar ons mis vers 12 en 13. 

Die hoop en toekoms wat die Here van praat is moontlik wanneer ons in afhanklikheid tot God kom bid. Ons moet na die Here se wil vra, Sy wil ken en met ons hele hart daarna vra. Die belofte hiervan is dat ons die Here sal ontmoet. Om met hoop te leef, is om in verhouding met God te leef, te midde van en ten spyte van ons omstandighede. God bly getrou aan Sy beloftes en sal ons nooit in die steek laat nie. God is nie ver nie. Hy is hier by ons. 

  • Waarvoor kan jy vandag bid en die Here se wil vra?
  • Hou vas aan die hoop en seker wete dat die Here jou sal ontmoet.

Gebed

Here, dankie dat U altyd daar is. Dankie dat U vir ons ’n toekoms gee. Mag ek U bly aanroep en na U wil vra en dit met my hele hart vra. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram