Vrydag 13 November

Openbaring 3:1-13

Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie, en Ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan My behoort.” (Opb‬ ‭3:5‬)

’Omdat julle aan die boodskap van my volharding in lyding vasgehou het, sal Ek julle ook vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou. Hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. (Opb 3:10-11)

Om oor na te dink en gesels:

  • Vandag staan ons by twee gemeentes stil, Sardis en Filadelfia.
  • Sardis was ’n ryk en vooruitstrewende stad. Hulle uitdaging was geestelike doodsheid en nie dwalinge nie. Hulle het uiterlik goed vertoon, daarom was hulle klere vuil. Vandaar die belofte dat elkeen wat Jesus volg, wit klere sal dra en hulle name sal nie uit die boek van die lewe gehaal word nie.
  • Filadelfia word positief beoordeel, net soos Smirna. Hulle volhard in die swaarkry. Hulle kan dit vryspring nie, maar die Here is by hulle. Hy sal Naam van God op elkeen skryf.
  • Hierdie twee briewe moedig ons aan om vas te hou aan ons geloof, veral as dit moeilik gaan. Dit lyk na die makliker opsie om alles te laat gaan, maar Jesus gee Homself dat ons nie alleen hoef te wees nie.

Gebed:
Here, dit voel nie altyd maklik om U te volg nie. Help my te volhard. Dankie dat U ons naam in die boek van die lewe geskryf het. Dankie dat U by ons is. Mag ek vandag U teenwoordigheid beleef.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram