Vrydag, 14 Mei

Waar kan ons die Gees hoor praat?

Jesaja 30:21
Wanneer julle die pad byster raak, sal julle sy stem agter julle hoor sê: “Hier is die regte pad, loop hierlangs.”

Om oor te gesels:

  • Dit is belangrik om te weet dat die Gees deur verskillende aanwysings met ons praat. Wat is ‘n aanwysing? Die Engelse noem dit “promptings” Dit voel soos ‘n roering in die hart, dit voel asof jy geskuif word, gestuur word, gestop word. Die Gees gebruik aanwysings om ons te stuur waar Hy ons wil hê. Dit is steeds belangrik dat ons hierdie aanwysings wat ons ervaar aan die Woord van God toets om seker te maak. Ons sal nooit ‘n aanwysing ontvang wat teen die Woord van God gaan nie
  • Ons het gisteraand Jesus se hemelvaart gevier. Jesus moes Hemel toe gaan sodat hy die Gees vir ons kan gee, juis sodat ons nou deur Hom gelei kan word en dat ons ‘n intieme verhouding met Hom kan hê. Hoe beleef jy die Heilige Gees se aanwysings?
  • Jesus regeer oor alles. Hy sien die groot prentjie. Vertrou jy die Gees wanneer hy jou met Sy aanwysings lei? Waar sukkel jy tans om die Gees te vertrou?
  • Ons saak word deur Jesus by God reggemaak deur die Gees. Ons kan daarom weet dat ons so geliefd is. Hy wil net die beste vir ons hê. Vertrou jy die Gees dat Hy vir jou intree by die Vader? Vertrou jy dat Jesus se offer genoeg was? Waarmee sukkel jy die meeste as dit hierby kom?

Gebed:
Heer van my lewe,
Hierdie is my aanbidding, hierdie is my offer
In elke oomblik weerhou ek niks van U nie
Ek leer om U te vertrou, selfs as ek nie kan sien hoe U dinge gaan laat uitwerk nie
En selfs in lyding, moet ek dit glo
As U sê: ‘Dit is verkeerd’, dan sal ek nee sê
As U sê “Los” sal ek laat gaan
As U saam met my is, sal ek dit aanpak
En as U sê om te spring, sal ek heelhartig in dit induik
As U sê: “Wees stil,” dan sal ek wag
As U sê om te vertrou, sal ek gehoorsaam wees
Ek wil nie my eie weë volg nie
Ek is klaar om net my gevoelens na te jaag,
Heilige Gees lei my
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram