Vrydag 16 April

Lukas 24:36-45

36 Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self meteens daar tussen hulle en sê vir hulle: “Vrede vir julle!”
37 Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien ’n gees. 38 Hy sê toe vir hulle: “Waarom is julle so verskrik, en waarom kom daar twyfel in julle harte? 39 Kyk na my hande en my voete: dit is tog Ek self. Voel aan My en kyk! ’n Gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat Ek het nie.” 40 Terwyl Hy dit sê, wys Hy vir hulle sy hande en voete. 41 Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê Hy vir hulle: “Het julle hier iets om te eet?”
42 Hulle gee Hom toe ’n stuk gebakte vis. 43 Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. (Luk 24:36-42)

Om oor te gesels
Lukas vertel vir ons van nog ’n verskyning van Jesus na Sy opstanding. Jesus doen ’n vredesgroet, maar hulle twyfel steeds oor Jesus se opstanding. Hulle is bang. Jesus wys Sy hande en voete vir hulle, net soos vroeër vir Tomas (Johannes 20). Hulle is bang. Jesus het deernis met hulle en verstaan hoe hulle reageer.
Hy gaan verder en vra vir hulle iets om te eet. Jesus eet vis saam met hulle en verduidelik wie Hy is. Met Sy verheerlike opstandingsliggaam wys Hy dat Hy werklik opgestaan het. Jesus verduidelik ook aan hulle dat Hy die vervulling van die Ou Testament (wet, profete en psalms) is.
Jesus het die dissipels versterk en hulle word later die getuies van hierdie gebeure. Jesus is die waarborg en vervulling van God se beloftes uit die Ou Testament. Ons kan weet dit is waar.

  • Jesus kom vandag ook na jou toe met die woorde: “Vrede vir jou!”
  • Hy ken jou en weet wat in jou hart leef. Deel dit met Hom.

Gebed
Here Jesus, dankie vir U vrede. Mag ek vandag U vrede op ’n besondere manier beleef. Ek kom gee hierdie dag aan U en vra dat U saam met my sal wees. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram