Vrydag 16 Junie 2023

1 Korintiërs 13:6-8
Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik, sal ophou, en dié van kennis sal uitgedien raak.

Om oor te gesels en te dink
Die liefde het ook grense en daarom waar liefde heers kan onreg nie geduld word nie. Liefde fokus en verbly hom oor die waarheid. Liefde is om altyd die regte ding te doen. Daarom sê Paulus dat liefde alles bedek, alles glo, alles hoop en alles verdra. Dit klink amper onmoontlik, maar dis juis moontlik omdat God se liefde vir ons nooit vergaan nie. Liefde is nie iets wat mens kan opgebruik nie en dan sê dis klaar nie. Gawes verdwyn, maar God se liefde kan nooit ophou nie. Liefde is ‘n werkwoord. Ons moet liefde gee, maar ook ontvang.

  • Hoe lyk jou liefde?
  • Glo jy dat God se liefde vir jou genoeg is?

Gebed
Here, dankie dat U liefde nooit ophou nie. Help my om in liefde te bly oefen, al is dit soms moeilik. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram