Vrydag 20 Augustus

Filippense 2:26-30

26Hy (Epafroditos) verlang gedurig na julle almal en bly hom daaroor kwel dat julle van sy siekte gehoor het. 27 Hy was ook inderdaad doodsiek, maar God het Hom oor Epafroditos ontferm, en nie net oor hom nie, maar ook oor my sodat ek nie verdriet op verdriet sou hê nie. 28 Ek stuur hom dan nou ook so gou moontlik terug, sodat as julle hom weer sien, julle weer bly kan wees en ek minder besorg. 29 Ontvang hom met oop arms as ‘n broer in die Here, en bejeën manne soos hy met agting, 30 want deur sy werk vir Christus het hy by die dood omgedraai. Hy het sy lewe gewaag om my die hulp te verleen wat julle self nie kon gee nie.

Om oor te gesels of te dink:
Epafroditus se omgee en waagmoed getuig van ‘n lewe in Christus. ‘n Ongelooflike getuigskrif van iemand wat ander versorg en Jesus se voorbeeld volg.

  • Wie het jou al so versorg?
  • Het jy Jesus se liefde deur daardie persoon beleef?
  • Waar het jy al die geleentheid gehad om met waagmoed na iemand anders om te sien?

Dank God vandag vir daardie persoon wat op die regte tyd na jou uitgereik het of versorg het.

Gebed
Here, ek dink vandag aan _
Dankie dat hy/sy in ‘n spesifieke tyd in my lewe na my uitgereik het.
Dat ek U nabyheid deur hulle kon beleef.
Here, mag hy/sy ook deur iemand anders versorging en omgee ervaar.
Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam alleen.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram