Vrydag 24 Desember

Lukas 1:67-79
67Sagaria, die kindjie se pa, is met die Heilige Gees vervul en het as profeet gesê: 68”Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want Hy het sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk. 69’n Sterk Verlosser het Hy vir ons laat opstaan uit die huis van sy dienaar Dawid. 70So het die Here dit reeds van oudsher belowe deur die mond van sy heilige profete: 71om ons te verlos van ons vyande en uit die hand van al ons haters; 72om Hom te ontferm oor ons voorvaders en sy heilige verbond te onthou. 73Met ‘n eed het Hy dit bevestig aan ons voorvader Abraham dat Hy sou gee dat ons, 74gered uit die hand van vyande, Hom onbevrees kan dien 75in vroomheid en opregtheid al die dae van ons lewe. 76“En jy, kindjie, ‘n profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uit gaan om sy pad gereed te maak, 77om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel: verlossing deur vergifnis van hulle sondes, 78danksy die genadige ontferming van ons God. Soos die môreson sal Hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal, 79om lig te bring aan dié wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede.”

Om oor te gesels of te dink:

  • Hierdie gedeelte in Lukas is ‘n Benedictus. ‘n Benedictus is ‘n lied van dankbaarheid wat Sagaria sing op die dag van Johannes se besnydenis. Sagaria neem ‘n oomblik op hierdie spesiale geleentheid om almal te herinner waaroor die oomblik gaan.
  • Indien jy vandag ‘n oomblik sou neem op Oukersdag, hoe sou jou lied lyk? Waaroor gaan hierdie oomblik vir jou? Neem dalk 5 minute en skryf jou eie lied om ook jouself te herinner voordat jy meegevoer word in etes, kuiers, geskenke en vieringe.
  • Die Allerhoogste waarvan Sagaria praat in vers 76 kom nie in ‘n wolk van glorie nie, maar in die vorm van ‘n brose kind in ‘n stal, na ‘n gewone gesin. Dit is die tipe God wat ons dien. Wat is jou ervaring met hierdie God? Wat is jou ervaring met hierdie kind, anders as die verlosser wat in glorie op die wolke sal kom?
  • Indien dit moontlik is deel vandag jou eie ervaring met hierdie brose kind van Betlehem met jou kinders, eggenoot, familie of vriende. Wat het Hy vir jou beteken? Neem die oomblik.

Gebed:
Here, U naam word steeds “Wonderbaar”, “Raadsman”, “Die Magtige God”, “Die Ewige Vader” en “Die Vredevors” genoem. As U kinders roep ons uit vir ‘n vars vulling, en ‘n nuwe bewustheid van Wie U is.
Ons kies deur geloof om die “goeie nuus van groot vreugde”, ‘n werklikheid in ons eie lewens te maak, sodat ons soos die verligte Kersfees bome ‘n helder lig kan skyn aan ander, wat hierdie Kersfees na U wys.
Ons weet eendag sal elke knie buig en elke tong sal bely dat U Here is. En ons weet ook dat vrede op aarde eers kan kom wanneer harte vrede by U vind. Jy is steeds ons Vreugde.
U is steeds ons Vrede. U is nie net meer ‘n baba in die krip nie. U is die Here van die Here en die Koning van die konings. En ons vier U steeds as Here – hierdie Kersfees en altyd.”
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram