Vrydag 24 Februarie 2023

Psalm 36:6-10
6Here, u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke, 7u geregtigheid tot op die hoogste berge, die reg wat U spreek, tot in die dieptes van die see. U sorg vir mens en dier, o Here. 8Hoe kosbaar is u trou, o God! U beskerm die mense wat by U skuil. 9In u huis geniet hulle oorvloed, U laat hulle drink uit die strome van u goedheid. 10U is die bron van die lewe, deur u lig lewe ons.

rou VRAE:

  • Die Psalm skrywer vind vreugde in groot en klein dinge wat die Here doen. Dit is alles dinge wat hy by die Here beleef het. Wat het jy al saam met die Here beleef? Wat is die groot en klein dingetjies wat vir jou vreugde gegee het?
  • Maak ‘n opname. Hoe maklik voel dit vir jou om vreugde te vind en te beleef? Is dit moontlik? Of voel dit onmoontlik? Waarom?
  • Wat is die klein vreugdes wat jy vandag kan beleef, waar jy is?
  • Kan jy vreugde vind deur by God te skuil? Waarom of waarom nie? Deel jou hart met die Here.

rou OEFENING:

  • Lees Mary Oliver se gedig The Summmer day. (https://www.andreas.com/poems.html)
  • Maak ‘n lys. Wat is jou planne met hierdie een, wille en kosbare lewe?
  • Wat sou Mary Oliver vir jou moontlik voorstel om te doen?

rou Gebed:
Here, laat die kleinheid van hierdie plek, ’n veilige hawe word vir my, ’n plek van rus onder U vlerk. Here, mag dit ’n oomblik wees waarin ek weer vreugde kan beleef. Here, dankie, dat selfs die kleinste vreugdes vir my ’n prag verhaal vertel van U en U liefde.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram