Vrydag 24 September

Filippense 4:12
12Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is; van alles het ek ondervinding: om genoeg te hê om te eet sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly.

Klaagliedere 3:21-23
21Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: 22deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, 23dit is elke môre nuut. U trou is groot.

Om oor te gesels of te dink:

  • In hoofstuk 4 van Klaagliedere is ‘n besigheidsman aan die woord. Hy kla en begrawe HOOP so saam met die individu, die vrou en die priester waarvan ons al gelees het. Soms is mense so arm, al wat hulle het is geld. Soms is die swaarste plek waar mense geslaan word hulle beursies. Vir hierdie besigheidsman is dit waar hy eers voel dat daar nie meer HOOP is nie, wanneer die ekonomie onder gaan en alles waarvoor hy gewerk het in skerwe lê. Alles wat hy beplan het, voorsorg wat hy getref het, alles is daarmee heen. Daar is geen polis, versekering, sekerheid. Sy wêreld is geskud. Ons kernvers herinner ons dat God alles nuut kan maak en van nuut af kan skep. Maar meer as dit. Wanneer jy niks anders oor het nie, is God steeds daar om jou te vang. Hy verlaat jou nie as die geld opraak, jy niks meer het om te bied, jy op niks meer kan roem nie. As jy alles verloor het, het jy steeds waarde, by die Here.
  • Op wat in jou lewe is jy tans baie afhanklik? Waarop maak jy baie staat? Jou salaris? Jou polisse? Jou versekering? Jou status? Jou besittings? Wat sê dit alles van jou? Wat sou dit van jou sê as jy dit alles sou verloor? Deel met die Here jou gevoelens en gedagtes?
  • Hoe sou jy weet as jy geld, welstand en materiële sekerheid meer najaag, as die Here? Wat is genoeg? Hoe dink jy sou iemand wat niks van hierdie dinge het nie, se gedagtes hieroor lyk? Deel jou gedagtes met die Here en vra vir Hom om vir jou die waarheid te wys.
  • Klaagliedere herinner ons dat God alles nuut maak. Elke dag. Maar ook elke hart. Het jy nodig om die Here te vra dat Hy dalk balans in jou lewe herstel as dit kom by jou verhouding met materiële dinge? Het jy ‘n benoudheid en angstigheid as dit kom by materiële dinge wat jy aan die Here kan bely?

Gebed:
Goeie môre, Here van my lewe!
Vandag is ‘n nuwe dag, ‘n kans vir ‘n nuwe begin. Gister is verby en daarmee saam enige foute, mislukkings of dinge waaroor ek moontlik spyt is.
Dis ‘n goeie dag om dankbaar te wees, en ek is dankbaar, Here.
Dankie vir vandag, ‘n nuwe geleentheid om lief te hê, te gee en om alles te wees wat U wil hê ek moet wees.
Ek wil my dag begin met U in my gedagtes en in my hart.
Soos ek besig is om aan te trek, trek asseblief vir my die wapenrusting aan wat U elke dag aan my voorsien: die helm van Verlossing, die borsharnas van vryspraak, die skild van Geloof, die gordel van Waarheid, die skoene van Bereidheid om die evangelie te verkondig en die swaard van die Gees.
Gee my vandag my daaglikse Brood – omdat hierdie Brood van die Lewe, U voedsel soos manna, my sal versterk teen enige aanslae.
Help my om my gedagtes op U te rig en slegs woorde te spreek wat ander kan help en bemoedig.
Help my om te dink voordat ek praat en dat ek die begeertes van my hart opsy sal sit. Help my om te streef na uitstekende werk, in plaas van perfekte werk – dat ek nie probeer om “naam te maak” nie, maar eerder om ‘n verskil te maak.
Help my om almal met wie ek in aanraking kom, te behandel soos U hul sou behandel – met respek en liefde en vergifnis.
Help my ook om self om vergifnis te vra indien nodig.
Herinner my aan die begin van hierdie dag, dat ek aan U behoort. Dit is my begeerte om ook so op te tree.
Hou my voete vas op die grond en verhoed my gedagtes om te dwaal, sodat ek nie kosbare tyd in beslag neem terwyl ek eintlik besig moet wees met die belangrike dinge wat U vir my beplan het.
Ek is trots daarop om U kind te wees, Here!
Ek is so dankbaar dat U vir my aan die kruis gesterf het – weer opgestaan het op U eie, nuwe dag – sodat elke dag daarna gevul kan wees met die wonder van U liefde, die vryheid van U Gees en die vreugde om U te kan ken.
Ek weet dat my lewe op aarde kort en vlietend is, Here, maar ek wil vandag leef asof dit die eerste of die laaste dag van my lewe is.
Here help my terselfdertyd dankbaar wees vir elke perfekte gawe wat U gekies het om vir my te gee.
Vandag, en elke dag, wil ek my lewe aan U wy, Jesus. In U kosbare Naam.
Amen. (Rebecca Barlow Jordan)

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram