Vrydag, 25 Junie

Soek Geregtigheid – Ons leef

Amos 5:4
4So sê die Here vir Israel: Vra na my wil, dan sal julle lewe!

Om oor te gesels:

  • Ons het nou gesê Geregtigheid is om die regte ding te wil doen en te weet wat dit is. Ons het ontdek dat ons nie hoef te bekommer en uit te mis op vandag nie. En ons hoef nie te vrees en uit te mis op môre nie. Maar vandag hoor ons, dat as ons geregtigheid soek, na God soek, dat ons lewe sal ontvang.
  • Hoe definieer jy lewe? Wat behels dit? Hoe definieer jy dit? Dink jy dit is moontlik om tegnies aan die lewe te wees maar eintlik nie te leef nie? Deel jou hart met die Here?
  • Waarvoor leef jy? Wat keer jou om ten volle te leef? Watter verskoning gebruik jy om nie jou beste lewe te leef nie? Hoe dink jy voel God daaroor as jy net bestaan, in plaas daarvan om te volle te leef? Deel jou gedagtes met die Here.
  • Waarom dink jy kan jy wil God hê jy moet leef, in jou soeke na geregtigheid? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Liewe Heer,
Heilige God. U liefde is buitengewoon, stewig en onveranderd. U liefde is sonder einde, passievol en verstommend. Ons is so dankbaar vir U opoffering in Jesus. Dankie vir die manier waarop Jesus ons herstel en restoureer het sodat ons weer in die regte verhouding met U kan staan. Here, ons erken dat ons hierdie geskenk as vanselfsprekend aanvaar. Ons mis hoe kosbaar en besonders dit is. Ons leef soms soos mense wat nie herstel en vernuwe is nie. Vergewe asseblief ons sondigheid. Here maak ons skoon. Herstel ons. Steek ons harte weer aan die brand, om met passie vir U te leef. Here, ons vra dit nederig in Jesus naam, en die krag van die Heilige Gees.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram