Vrydag 25 September

ONS BEDE VIR DIE WEEK: HEER LAAT U KONINKRYK KOM!

Skriflesing: Exodus 20:15-16

15 Jy mag nie steel nie. 16 Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie.

Om oor na te dink

 • Leuens, diefstal en bedrog is alles karaktereienskappe van Satan. In God se koninkryk geld die teenoorgestelde hiervan.
  -Vertel jy leuens? Wit leuens, halwe waarhede, klein leuentjies en groot leuens is alles dieselfde voor God. Leuens is leuens.
 • Het jy enigsins kompromieë aangegaan in jou lewe deur leuens?
 • Steel jy, selfs al is dit net ‘n klein bietjie?
 • Vat jy toerusting by die werk sonder toestemming?
 • Besteel jy God se werk deur nie dankoffers te gee nie?
 • Vra jy buitensporige huur vir jou huurders of prys vir jou produkte?
 • Dis hierdie “grys areas” in ons lewens wat vir God
  betekenisvol is. Hy heg groot waarde aan integriteit en eerlikheid.
 • Sy koningkryk kom waar ons nie steel of lieg of oneerlik is nie.

Om voor te bid

 • Dank God vir alles wat Hy jou gegee het, sonder om dit met ander te vergelyk.
 • Bid God vir aanvaarding vir dit wat Hy jou gee, sodat jy nie ‘n behoefte het om meer te vat as wat jou toekom nie.
 • Bid vir wysheid vir jou gemeeteleiers dat hul dit wat hul ontvang so sal aanwend dat God se koninkryk sal kom in die gemeente.
 • Bely voor God waar en hoe jy Sy opdrag van nie steel en nie lieg oortree het.
 • Bid dat God jou krag sal gee om vorentoe die versoeking te weerstaan om dit nie weer te doen nie.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram