Vrydag 27 Augustus

1 Petrus 4:9 (Die Boodskap)

9 As iemand by jou opdaag en jou hulp nodig het, help hom met ’n glimlag sonder om onderlangs te kla of te brom.

Die gasvryheid van die Kerk in die NT was baie aantreklik. Gaan lees gerus Rom 12:13; 1 Tim 3:2; Titus 1:8; en Heb 13:2.

Daar is twee belangrike redes waarom dit in die NT beklemtoon word:

  1. Die sendingwerk van die kerk het hiervan afgehang, omdat verblyf dikwels skaars was, of nie wenslik was om in te bly nie. Gelowiges moes by mekaar tuisgaan soos hulle gereis het en die evangelie verkondig het. Dit was ook die voorreg van die gasheer om dan ook in die behoeftes van sy/haar gaste te voorsien. (Lees gerus Matt 10:11, 40; Hand 16:15; en 3 Joh 7-11)
  2. Huise was die beste plek vir die kerk om in bymekaar te kom. (Lees gerus Rom 16:3-5, 23; 1 Kor 16:19; en Kol 4:15). Teen die tyd wat Petrus hierdie brief geskryf het was daar reeds spanning tussen die Jode en die Christene oor die Christene se gebruik van Joodse Sinagoges vir hulle bymekaarkomste.

Petrus sê dat Christene dit met ’n glimlag moet doen, en nie moet kla of brom nie. Dit is so dat dit harde werk is, dat dit tyd vat, dat dit geld kos, dat dit ongemaklik is. Juis daarom vra hy ons om dit met ’n sekere houding te doen. Dieselfde houding waaroor ons gister nagedink het; die gasvrye houding en karakter van Jesus.
Waarom? Want dan kan ons mense konstant innooi in ’n familie van goeie nuus, ’n nuwe familie, ’n familie wat geken word aan liefde vir mekaar.

Om oor te dink
Wie kan jy in jou huis, lewe en storie innooi?

“True love is a splendid host” John Henry Jowett

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram