Vrydag, 28 Mei

God is Voorsiener

Matteus 7:7-12
“Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, 8 want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.
9 “Watter mens onder julle sal vir sy seun ‘n klip gee as hy brood vra, 10 of ‘n slang as hy vis vra? 11 As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?
12 “Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete.”.

Om oor te gesels:

  • In hierdie gedeelte word daar gesê dat ons sal ontvang waarvoor ons vra. Die gedeelte verwys na God as ‘n goeie Vader wat weet wat om vir Sy kinders te gee. Wat is jou ervaring hiervan? Het die Here al vir jou gegee waarvoor jy gevra het?
  • Indien ons na God sou soek en vir God vra om meer van Hom in ons lewe te hê, sou Hy getrou wees om vir ons te gee wat ons vra? Wanneer ons leer om God se wil elke dag te soek leer ons om aan ander te doen wat ons ook ook wil hê hulle moet aan ons doen. Ons leer om te gee soos God gee. Ons voor sien soos God voorsien. Hoe voorsien God tans vir jou? Hoe voorsien jy tans vir ander?.
  • As jy dink oor God as voorsiener, waarvoor is jy alles dankbaar? Maak ‘n lys daarvan.

Gebed:
My liefdevolle, liefdevolle, Voorsiener
Ons dank U dat geen situasie buite U beheer is nie. U is die God wat voorsien. Ons dank U dat U alles besit en alles in U hande hou. Ons dank U dat U ons behoeftes ken nog voordat ons U eers vra, voordat ons nog selfs na U toe kom. U is bewus van alles wat in ons aangaan, en U het ‘n plan. U hou bepalinge, U het die oplossings. U alleen kan berge versit om ‘n weg vir U kinders te maak. Ons vra dat U antwoorde, in U tyd, in U plan gee vir elke behoefte wat in ons harte swaar weeg. Vergewe ons dat ons in U twyfel, dat ons bekommerd is en dat ons so hard probeer om alles self uit te werk. Help ons om U meer te vertrou, help ons in ons ongeloof. Ons kies om te erken en te glo dat U in staat is om veel meer te bereik, om veel groter te doen as wat ons selfs gedink het. Ons bedank U by voorbaat vir U wonderwerke, dat U paaie oopgemaak het, vir U voorsiening vir die mense wat U liefhet. Dankie vir die oorvloed seën en goedheid wat U al uitgestort het. Ons vertrou U vandag, en elke dag, en is so dankbaar vir U Krag en vreugde wat ons lewens vul. Dankie dat U ons in alle omstandighede geleer het om tevrede te wees. Ons het U lief Here, ons steun op U. U is Goed.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram