Vrydag 29 Januarie

Johannes 14:27

27. Julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ek los ook vir julle ‘n geskenk wanneer Ek weggaan: VREDE! Moet dit nie verwar met die oppervlakkige vrede van hierdie wêreld nie. Dit is vrede wat iemand net by My kan kry. Daarom hoef julle nie gespanne of selfs bang te voel oor die toekoms nie.

Reinhold Niebuhr/Fransiscus se gebed vra dat ons sal bid dat ons:
Die sondige wêreld soos Jesus gedoen het, sal aanvaar soos dit is en nie soos ek dit sou wou hê nie.

Christus laat vir ons Sy vrede agter na Hy opvaar na die hemel. Naas die Heilige Gees gee Hy ook vir ons Sy vrede!
Die een ding wat so oud is soos die berge is die mens se vrees vir die toekoms. En dan poog ons om met ons plannetjies die toekoms te beheer en te bepaal. Dit begin al by die bou van die toring van Babel. Waar mens beheer wil vat oor die toekoms en die wêreld. Deur die eeue het die mens die wêreld probeer beheer deur politieke sienings, asketiese geloofstyle, diskrimenerende beleidsrigtings en verkiesing van leiers en Presidente.
Christus kom egter en maak ‘n verskil deur Sy optrede en nie deur die wêreld te wil verander nie.
Hoe leef jy? In vrees vir toekoms, die politiek of Covid. Jesus los vir ons Sy vrede. Anders as die wêreldse planne vir vrede. Vrede omdat ons weet Hy is in beheer van alles en Hy kom weer. Hy hoor en sien en weet van ons. Ons taak is om met Sy vrede aan die wêreld te wys dat God in beheer is.

Om oor te dink:

  • Vrees jy die toekoms?
  • Leef jy God se vrede uit, of is jy in ‘n stryd geworstel jou lewe lank om als na jou sin te verander.
  • Leef elke dag voluit met God se vrede in jou hart en wys so aan die wêreld dat God in beheer is.
  • Moenie dat die vrese van hierdie wêreld jou gedagtes oorneem nie, want dan sal jy nooit vrede vind nie.

Gebed
Dankie Heer vir U vrede. Dankie dat my lewensvrede daardeur bepaal kan word en nie deur wat in die wêreld gebeur nie. Neem U beheer van die toekoms Heer en gee my die vrede dat U die beste weet vir my en my gesin. Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram