Vrydag 4 Maart 2022

1 Petrus 5:6-14 (Die Boodskap)

10 Hierdie swaarkry as Christene sal nie meer so lank aanhou nie. Daarvoor sal God sorg. Dit is immers Hy wat soveel goeie geskenke vir ons gee sonder dat ons dit verdien. Hy het Christus Jesus gestuur, deur wie God ons ook uitnooi om vir altyd sy eregaste te wees. Al ly julle nou ’n rukkie, sal God self vir julle julle ereplek by Hom gee. Hy sal vir julle al die krag gee wat julle nodig het, sodat niks en niemand dan meer iets aan julle sal kan doen nie. 11 Hy kan dit doen, want al die krag behoort aan Hom, nou en vir altyd. Daaraan hoef niemand eens te twyfel nie.

Petrus sluit hierdie gedeelte af deur gelowiges te herinner wat hulle redding vir hulle beteken en wat dit alles behels. Hy eindig waar hy begin het; by God se onbeskryflike groot genade. Oor een ding is hy duidelik: ons swaarkry, wat “nie meer so lank sal aanhou nie” staan teenoor ons ewige vreugde, beloftes en lewe! Dié twee, is eintlik onvergelykbaar!

Petrus beskryf vier goed wat God sal doen vir gelowiges, dié wat getrou gebly het tot aan die einde. Al vier hierdie goed word in die toekomstige tyd geskryf, wat vir ons die versekering gee dat God dit sal doen, en dat dit vir ons ook geld. Ons sal vandag na twee kyk, en môre na die laaste twee.

In die Griekse teks staan daar “God sal herstel” en “God sal stewig maak”. In Die Boodskap is dit vertaal as “sal God self vir julle julle ereplek by Hom gee”.

  • God sal herstel: hierdie woord is ook gebruik om die spalk van ’n gebreekte been te beskryf, of om die herstel van vissermansnette te beskryf. Petrus het eerstehandse ervaring gehad van Jesus wat “sy gate toegewerk het”, ’n werk wat hy as visserman baie goed geken het. Die belofte staan dat Jesus dit volkome met ons almal sal doen in die toekoms.
  • God sal stewig maak: hierdie woord beskryf die aksie van om te monteer of te plaas om in daardie posisie te bly. God sal almal van ons in hierdie posisie plaas, om daar te bly! Dit is Sy belofte! Hiervan kan ons seker wees!

Om oor te dink

  • Watter belofte van God gee vir jou die meeste bemoediging om in jou huidige omstandighede vas te byt?
  • Waar in jou lewe het jy God se herstel nodig?

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram