Vrydag, 5 Februarie

Matteus 21:18-22
18Vroeg die môre op pad terug stad toe het Jesus honger gekry. 19Toe Hy ‘n alleenstaande vyeboom langs die pad sien, gaan Hy daarheen, maar Hy het niks anders as blare daaraan gekry nie. Hy sê toe vir die boom: “Jy sal in der ewigheid nooit weer vrugte dra nie.” En die vyeboom het dadelik verdroog. 20Toe die dissipels dit sien, was hulle verbaas en het hulle gevra: “Hoe het die vyeboom dan so skielik verdroog?” 21Daarop antwoord Jesus hulle: “Dit verseker Ek julle: As julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat Ek aan die vyeboom gedoen het. Meer nog: Julle sal vir hierdie berg kan sê: ‘Lig jou op en val in die see!’ en dit sal gebeur. 22As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra.”

*Om oor te dink: *
Ons leef in ‘n wêreld waar dit moeilik is om te glo in enige iets groter as onsself. As ons dit nie kan verduidelik nie, glo ons dit nie. As ons nie feite kan kry wat dit ondersteun nie, is ons nie oortuig nie. Soms is dit selfs gelowiges wat sukkel om te vertrou dat God buitengewone omstandighede, antwoorde en oplossings kan gee op die uitdagings wat ons het. As ons glo dat God tot alles in staat is, waarom is dit so moeilik om te vertrou dat God werklik tot alles in staat is?

Om oor te gesels:

  • As jy eerlik moet wees sou jy moet erken dat dit soms vir jou moeilik is om te glo dat God werklik tot alles in staat is? Dink aan jou lewe. Is daar enige iets wat jy nie na die Here neem nie, want jy is dalk nie werklik ten volle oortuig dat God iets daaraan kan doen nie?
  • Hoe sou jou lewe lyk as God werklik doen wat jy moontlik nie oortuig is, Hy vir jou sal kan doen nie? Hoe sou jou geloofslewe lyk as jy werklik sou glo God kan vir jou alles doen waarvan jy oortuig is?
  • Hoe kan jy vir God meer vertrou? Waarmee wil jy God werklik vertrou?

Gebed:

  • Vra dat die Here jou wys wat die ware stand van sake is as dit kom by jou vertroue in Hom? Kyk na die getuienis van jou hart, jou houding, jou gedagtes, jou woorde, en jou ware vertroue.
  • Vra dat die Here om jou meer bewus te maak van wanneer jy twyfel, nie genoeg vertrou nie, skepties is. Vra dat die Here juis dan vir jou help om Hom meer te vertrou met die uitkoms.
  • Vra dat jou lewe gekenmerk sal wees as een van ware vertroue in die Here.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram