Vrydag 7 Julie 2023

Eksodus 3:4-5
Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos: “Moses! Moses!” En hy antwoord: “Hier is ek.” 5Die Here sê toe vir hom: “Moenie nóg nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan, is gewyde grond.”

VRAE:

  • Moses het God ontmoet op heilige grond. Die werk waarvoor Moses geroep het was heilige werk. As ons wel die uittog verhaal lees, besef ons dat Moses nie elke dag gevoel het asof die werk Heilige werk is nie, asof die grond waarop Moses beweeg nie heilige grond is nie. Die volk het gekla en die weg was lank en moeilik.
  • God roep ons ook vir spesifieke werk. Leonard Sweet het een keer gesê dat hy ‘n duikboot deur gekoop het vir sy studeerkamer. Wanneer hy dan by sy studeerkamer ingaan onthou hy om sy voete op te lig want hy betree heilige grond, en sy kop af te buk want hy buig voor die Here. Wanneer hy dan uit sy studeerkamer gaan, die wêreld in, moet hy dit weer doen. Want die wêreld is ook sy werksplek. God roep ons elkeen vir Heilige werk op Heilige grond. Waarvoor is jy geroep? Deel jou hart met die Here.
  • Die kunswerk kyk Jesus diep in die meisie se oë. Daar is ‘n intimiteit en verweefdheid in hulle nabyheid. Wanneer ons werk, kan ander God raaksien in die werk wat ons doen. Wanneer ons werk, moet ander God se teenwoordigheid in ons kan raaksien. Ons moet so naby aan God leef dat niemand kan twyfel of God teenwoordig is in ons nie, of ons in die wil van God is nie. Hoe lyk hierdie nabye verhouding in jou werk? Hoe kan ander van hierdie verhouding tussen jou en God getuig?
  • Waar is die heilige grond waar jy moet werk? Hoe hanteer jy die uitdagings, probleme en situasies wat jy daagliks beleef? Hoe kan jy jouself weer herinner aan die heilige grond waarop jy daagliks loop in jou werk? Hoe kan jy met ander jou ervarings van heilige grond deel? Hoe kan jy ander ook help om die heilige grond te sien waarop hulle die voorreg het om te werk?

Kunswerk: Maria Oosthuizen: You Are Moving In My Midst
https://www.houseofmaria.co.za/collections/a3-prints-only/products/mpp18066-you-are-moving-in-my-midst?variant=39961179095138

Gebed:
Here, ek besef dat ek op heilige grond tree, elke keer wanneer ek uit die deur stap en gaan werk. Here, help my asb. om te sien hoe ‘n voorreg dit is. Veral Here, wanneer ek net die uitdagings, die klagtes, die probleme en die struikelblokke sien en beleef. Here, ek vra dat U asb. vir my sal herinner hoe om die werk wat ek doen te respekteer en met eer aan te pak. Here, help my asb. om U te eer met die manier waarop ek die werk aanpak en deurvoer. Here, mag U naam groot gemaak word.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram