Vrydag 7 Oktober 2022

Matteus 18:32-33
32Die koning het hom laat haal en vir hom gesê: ‘Jou skurk! Al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf omdat jy my gesoebat het. 33Moes jy nie ook jou medeamptenaar jammer gekry het soos ek jou jammer gekry het nie?’

Om oor te gesels of te dink:

  • Jesus gebruik ‘n gelykenis waarin hy ‘n baie verstaanbare situasie skep. ‘n Amptenaar skuld die koning baie geld, meer as wat hy ooit sou kon terugbetaal. Omdat hy vra, vergewe die koning hom sy skuld. Wanneer die amptenaar na buite beweeg ontmoet hy ‘n medeamptenaar wat vir hom ‘n paar rand skuld. Mens sou dink dat hy die geld sou afskryf nadat hy self nou ervaring het, om vrygespreek te word. Die uiteinde is dat hy dit nie doen nie en moet boete doen.
  • Waar in jou lewe het jy al vryspraak beleef? Waar het iemand jou skuld teen jou afgeskryf, jou vergewe, jou meer gegun as wat jy verdien het? Hoe het dit jou laat voel? Deel jou hart met die Here.
  • Hoe voel jy oor die Here se genade teenoor jou? IS dit vir jou ‘n groot belewenis? Of voel dit nie asof jy so sleg was en soveel vryspraak benodig soos ander nie? Maak dit wat jy by God ontvang, jou meer bereid om ander ook vryspraak te gun?
  • Hoe gee jy vir ander wat hulle nie noodwendig verdien nie? Jou tyd, jou geld, jou talente, jou vergifnis? Spreek jy maklik vry? Of is jy suinig met dit? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Here, ek besef dat dit wat ek by U kry, soveel meer is as wat ek ooit sou kon verdien. Here, ek besef hoe skuldig ek voor U staan. Dankie dat U my vrygespreek het. Here, wanneer ek besef ho groot my eie skuld was en hoe vrygewig U was met vergifnis, wil ek dit ook met ander deel. Soms kom dit maklik, ander kere is dit moeilik. Here, help my om dit makliker vir ander te gun en te gee.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram