Woensdag 1 Junie 2022

Markus 6:34
Toe Jesus uit die skuit klim, het Hy ‘n groot menigte mense daar gesien en Hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was soos skape wat nie ‘n wagter het nie. Hy het hulle toe baie uitvoerig begin leer.

Om oor te gesels of dink
Die woorde in hierdie teks, naamlik ‘innig jammer gekry’, kan ook vrylik vertaal word met ‘hart gebreek’. Jesus se hart het gebreek vir die mense wat hy gesien het. Dit te midde daarvan dat Jesus eintlik opsoek was na afsondering, kan ons sê dat Jesus mense in hul nood raak gesien het – en dit het hom aangeraak.

Neem ’n oomblik van stilte
Waarvoor breek jou hart tans? Dalk in jou onmiddelike omgewing of in die samelewing? As ons sê ons wil meer en meer soos Jesus word, dan moet ons ook onsself toelaat om ander raak te sien, ongeregtigheid raak te sien en ook ‘n hart hê wat kan breek vir hierdie nood.

Gebed
Here God, wys my vandag waarvoor U hart in ons hedendaagse konteks breek. En Heilige Gees, help my om nie die gevoel wat by my opkom weg te stoot nie, maar ook toe te laat dat my hart breek vir ander mense en dinge wat verkeerd is. Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram