Woensdag 11 Augustus

Filippense 1:9-11
9Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, 10sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, 11en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer.

Om oor te gesels of te dink:

  • ‘n Volgende punt wat vir Paulus vreugde bied in ‘n tyd van verlies is dat mense meer en meer in hulle verhouding met God verdiep en groei. Wanneer mense leer om elke dag meer en meer soos Jesus te leef en in Sy voetspore te volg gee dit vir Paulus groot vreugde. As gelowiges kan dit vir ons ook ‘n bron van vreugde wees om te sien hoe ander in hulle geloof ontwikkel, veral wanneer ons help deur die voorbeeld wat ons self ook stel.
  • Is daar iemand in jou lewe wat groei in hulle geloof? Is daar iemand wat besig is om geestelik meer en meer op God staat te maak? Hoe voel jy daaroor? Deel jou hart met die Here.
  • Waar is jy in jou eie verhouding met die Here? Is jy besig om in geloof te groei? Is daar ‘n area waar jy meer en meer op God staat maak? Hoe laat dit jou voel? Is daar mense in jou lewe wat jou ondersteun en saam met jou opgewonde is daaroor? Deel jou hart met die Here.
  • Is jy ‘n voorbeeld vir iemand anders as dit kom by geloof? Is daar iemand vir wie jy spesifiek soos ‘n mentor in geloof optree? Hoe sou dit vir jou wees om so iemand onder jou vlerk te neem? Hoe sou dit vir jou voel om hulle te sien groei in geloof? Deel jou hart met die Here oor so ‘n mentor verhouding in jou lewe,

Gebed:
Here van my lewe,
Ek wil graag die volgende in U Naam en in U teenwoordigheid verklaar –
Neem asseblief ten volle beheer van myself, my lewe en my keuses. As ‘n volgeling van Jesus, sal ek U Woord liefhê, beskerm, dien en uitdra aan almal rondom my.
Ek sal my huweliksmaat liefhê, eer en getrou wees aan haar/hom, net soos U my liefhet.
Ek sal my kinders seën en leer om God lief te hê met hul hele hart, al hul gedagtes en al hul krag. Ek sal my kinders leer om outoriteit te respekteer en verantwoordelik te leef.
Ek sal die bose aanvat, regverdigheid najaag en genade koester.
Ek sal vir ander mense bid en hulle met vriendelikheid, respek en deernis hanteer.
Ek sal my werk met ywer doen om in die behoeftes van my familie asook my geloofsfamilie te voorsien.
Ek sal diegene wat my kwaad aangedoen het, vergewe en versoen met dié wat ek te na gekom het.
As ‘n volgeling van Christus, sal ek leer uit my foute, my sondes bely en die lewe met integriteit aanpak. Ek sal daarna streef of God te eer, getrou te wees aan Sy Geloofsfamilie, Sy Woord te gehoorsaam en Sy wil te doen.
Met die krag wat God my gee, sal ek poog om hierdie voorneme na te kom vir die res van my lewe en tot Sy eer. Want ek en my huis, sal die Here dien.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram